ditax

engineering

Poskytujeme služby konštrukčnej kancelárie a zabezpečenia výroby v oblasti všeobecného strojárstva, výroby zariadení pre automatizáciu výrobného procesu a v oblasti vstrekovania plastov pre elektrotechnický a strojársky priemysel.

Ing. Jozef Matušov, PhD.
konateľ spoločnosti
+421 908 033 227
jozef.matusov@ditax.sk

Sídlo kancelárie
Žilinská cesta 507/78A
013 11 Lietavská Lúčka
49°09'39.6"N 18°43'20.6"E
vedľa firmy Sejong Slovakia

Fakturačné údaje
DITAX, s.r.o.
Pružina 75, 018 22 Pružina
IČO: 47449705
IČ DPH: SK2023879616
DIČ: 2023879616
IBAN: SK2152000000000016000216

mapa sídla kancelárie