ditax

engineering

Poskytujeme služby konštrukčnej kancelárie a zabezpečenia výroby v oblasti všeobecného strojárstva, výroby zariadení pre automatizáciu výrobného procesu a v oblasti vstrekovania plastov pre elektrotechnický a strojársky priemysel.

Vitajte na stránkach našej spoločnosti.

Naše zameranie v oblasti všeobecného strojárstva je na konštrukciu a výrobu špeciálnych zariadení určených pre automatizáciu výrobného procesu a rámových oceľových konštrukcií.

V oblasti vstrekovania plastov ponúkame kompletné zabezpečenie prototypovej a nízkosériovej výroby plastových výliskov. Poskytneme vám službu počiatočného dizajnového, konštrukčného a materiálového návrhu výlisku s overením jeho funkčnosti na prototype vyrobenom pomocou technológie 3D tlače, jeho optimalizáciu a technologickú úpravu pre výrobný proces vstrekovania, následne konštrukciu a výrobu vstrekovacej formy a napokon samotné odlisovanie požadovaného množstva výliskov v špičkovej kvalite.

Našou ďalšou činnosťou je konštruovanie montážnych a zváracích prípravkov ako aj počítačové simulácie napäťových stavov na súčiastkách a konštrukciách pre overenie ich požadovanej únosnosti.

ukážka projektov